Хөтөлбөр

2022.10.10 – 2022.10.16

Даваа гараг
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Бямба
Ням
Даваа гараг

2022.10.17

07:55 Стар телевиз үзүүлж байна

08:00 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 43,44,45-р анги

08:30 Кат ба Кит хүүхэлдэйн кино 79,80-р анги

08:50 Нүүдэлчдийн өв соёл

09:00 Хайраа хайрла ХОАК 50-р анги

10:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

10:20  Эрүүл амт 1.4

11:10 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 4-р анги

12:10 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 10-р анги

12:40 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

13:00 Иений ноёд /Princes of the Yen/ Баримтат кино

14:40 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 45-р анги

15:30 “Топ машинтай хөтөлбөр” шууд

17:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

17:20 Кат ба Кит 1,2-р анги

17:35 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 46,47,48-р анги

18:00 Хайраа хайрла ХОАК 51-р анги

19:00 Зууны 100 эмэгтэй: Д.Пагмадулам

19:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

20:00 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 5-р анги

21:00 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 11-р анги

21:30 Үүргэвчтэй аялал 2: Юньнань

22:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгий 46-р анги

23:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

00:00 Манай дэлгэцнээ

 

Мягмар

2022.10.18

07:55 Стар телевиз үзүүлж байна

08:00 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 46,47,48-р анги

08:30 Кат ба Кит1,2-р анги

08:45 Нүүдэлчдийн өв соёл

09:00 Хайраа хайрла ХОАК 51-р анги

10:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

10:20 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

10:50 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 5-р анги

12:05 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 11-р анги

12:35 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

12:55 Хэт их зүйлийг мэддэг хүн /The Man Who Knew Too Much/ Баримтат кино

14:05 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 46-р анги

15:05 Хүнсний аюулгүй байдлын цаг

15:30 “Топ машинтай хөтөлбөр” шууд

17:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

17:20 Кат ба Кит 3,4-р анги

17:35 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 49,50,51-р анги

18:00 Хайраа хайрла ХОАК 52-р анги

19:00 Зууны 100 эмэгтэй: Ц.Амгалан

19:20 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

20:00 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 6-р анги

21:00 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 12-р анги

21:30 Үүргэвчтэй аялал 2: Мьянмар

22:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 47-р анги

23:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

00:10 Манай дэлгэцнээ

Лхагва

2022.10.19

07:55 Стар телевиз үзүүлж байна

08:00 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 49,50,51-р анги

08:30 Кат ба Кит 3,4-р анги

08:45 Нүүдэлчдийн өв соёл

09:00 Хайраа хайрла ХОАК 52-р анги

10:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

10:20 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

10:50 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 6-р анги

11:50 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 12-р анги

12:20 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

12:40 Cүүлийн сорилт /The Last Trial/ УСК

14:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 47-р анги

15:30 “Топ машинтай хөтөлбөр” шууд

17:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

17:20 Кат ба Кит 5,6-р анги

17:35 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 52,53,54-р анги

18:00 Хайраа хайрла ХОАК 53-р анги

19:00 Зууны 100 эмэгтэй: Ц.Үдэрпил

19:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

20:00 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 7-р анги

21:00 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 13-р анги

21:30 Үүргэвчтэй аялал 2: Мальдив

22:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 48-р анги

23:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

00:00 Манай дэлгэцнээ

Пүрэв

2022.10.20

07:55 Стар телевиз үзүүлж байна

08:00 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 52,53,54-р анги

08:30 Кат ба Кит 5,6-р анги

08:45 Нүүдэлчдийн өв соёл

09:00 Хайраа хайрла ХОАК 53-р анги

10:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

10:20 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

10:50 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 7-р анги

11:50 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 13-р анги

12:20 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

12:40 Намайг алга болхоос өмнө /Before I Disappear/ УСК

14:20 Нүүдэлчдийн өв соёл

14:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 48-р анги

15:30 “Топ машинтай хөтөлбөр” шууд

17:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

17:20 Кат ба Кит 7,8-р анги

17:35 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 55,56,57-р анги

18:00 Хайраа хайрла ХОАК 54-р анги

19:00 Зууны 100 эмэгтэй: Д.Дэмбэрэл

19:25  Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

20:00 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 14-р анги

21:00 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 9-р анги

21:30 Үүргэвчтэй аялал 2: Пху Куок

22:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 49-р анги

23:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

00:05 Манай дэлгэцнээ

 

Баасан

2022.10.21

07:55Стар телевиз үзүүлж байна

08:00 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 55,56,57-р анги

08:30 Кат ба Кит 7,8-р анги

08:45 Нүүдэлчдийн өв соёл

09:00 Хайраа хайрла ХОАК 54-р анги

10:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

10:20 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

10:50 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 8-р анги

11:50 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 14-р анги

12:20 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

12:40 Барбекю /Barbecue/ УСК

14:20 Нүүдэлчдийн өв соёл

14:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 49-р анги

15:30 “Топ машинтай хөтөлбөр” шууд

17:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

17:20 Кат ба Кит 9,10-р анги

17:35 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 58,59,60-р анги

18:00 Хайраа хайрла ХОАК 55-р анги

19:00 Зууны 100 эмэгтэй: Ч.Долгор

19:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

20:00 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 9-р анги

21:00 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 15-р анги

21:30 Үүргэвчтэй аялал 2: Сингапур

22:30 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 50-р анги

23:30 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

00:00 Манай дэлгэцнээ

Бямба

2022.10.22

07:55 Стар телевиз  үзүүлж байна

08:00 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 46-52-р анги

09:00 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 46,47-р анги

10:40 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

11:00 Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 48,49,50-р анги

13:25 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

13:45 Фемида хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг

14:15 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 11,12-р анги

15:15 Нүүдэлчдийн өв соёл

15:30 “Топ машинтай хөтөлбөр” шууд

17:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

17:20 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 5,6-р анги

19:10 Project Runway шоу 3-р дугаар давталт

20:40 Нохойг минь авраач 1.6

21:30 Гайхамшигт хослол: Графити урлагийн түүх /Duality – A Graffiti Story/ Баримтат кино

23:00 Төгс төлөвлөгөө /Duality – A Graffiti Story/ УСК

01:00 Манай дэлгэцнээ

Ням

2022.10.23

07:55 Стар телевиз үзүүлж байна

08:00 Шон хонь хүүхэлдэйн кино 53-60-р анги

09:00 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 7-р анги

10:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

10:20 Нохойг минь авраач 1.6

11:00 Бүсгүйчүүдийн нууц ОАК 8,9-р анги

13:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

13:20 Төгс төлөвлөгөө /A Perfect Plan/ УСК

15:10 Хүнсний аюулгүй байдлын цаг

15:30 “Топ машинтай хөтөлбөр” шууд

17:00 Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг

17:20 Хар шидийн дайн 1-р бүлгийн 13,14,15-р анги

18:40 Хүнсний аюулгүй байдлын цаг

19:00 Эрүүл амт 1.5

20:00 Project Runway шоу 4-р дугаар

21:20 Японыг бурхан ивээг /Pray for Japan/ Баримтат кино

23:10 Худалч /Le vilain/ УСК

00:50 Манай дэлгэцнээ

 Facebook


Twitter


Youtube


Instagram

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2022 “Юнайтед Бродкастинг Корпорейшн” ХХК